Select Page

Word ook donor!

Heb jij misschien wat over?

Voor Zwijndrechtenaren die wel wat
warmte kunnen gebruiken?

Zwijndrecht geeft warmte door!

Een initiatief van het Diaconaal Platform Zwijndrecht

Op veel plaatsen in Nederland is een initiatief gestart om energiearmoede tegen te gaan. In Zwijndrecht kunnen we uiteraard niet achter blijven. We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat het Diaconaal Platform Zwijndrecht (het samenwerkingsverband van alle plaatselijke diaconieën) heeft besloten deze actie ook in Zwijndrecht te starten. Dat is hard nodig, want volgens een recent TNO-rapport is er bij 1 op de 20 huishoudens in onze gemeente sprake van energiearmoede. Getalsmatig gaat het om 1.000 huishoudens.

Naast energiearmoede kennen we in zekere zin ook ‘energierijkdom’:

  • Niet iedereen had in 2022 een belastingvoordeel van ongeveer € 400,- op de energierekening nodig, maar kreeg het wel;
  • Iedereen kreeg in november en december 2022 € 190,- korting op de energierekening, maar niet iedereen heeft die compensatie nodig;
  • Afnemers met een vast contract of een nog niet aflopend jaarcontract betalen nog steeds de oude, lage energieprijzen.

Kortom: voor sommigen staat het water aan de lippen, anderen ontvangen tegemoetkomingen die zij eigenlijk niet of niet volledig nodig hebben.

Daarom hebben we een Energiefonds opgezet waarop iedereen die problematische energieschulden heeft een verzoek kan doen om in aanmerking te komen voor een lening of een gift. Anderen kunnen aan dit Energiefonds doneren. Zo geeft de laatste groep warmte door aan de eerste groep. De aanvragen worden beoordeeld door de SchulpHulpMaatjes die in Zwijndrecht actief zijn.

Zijn door het prijsplafond van 2023 de problemen in de (nabije) toekomst voorbij? Nee:

  • Ook bij het prijsplafond kunnen de tarieven aanzienlijk hoger zijn dan die in 2022/2023.
  • Bij gebruik boven de hoeveelheden van het prijsplafond (1.200m3 en 2.900kWh) gelden de mogelijk hoge tarieven van het energiebedrijf.
  • Grote problemen kunnen ontstaan bij de eindafrekening 2023, doordat dan pas bekend wordt wat de gevolgen zijn.
  • In 2024 is er geen prijsplafond en zal de vermindering op de energiebelasting. Mogelijk vervallen of lager worden.

In geval van opheffing.

Als er bij opheffing van “Zwijndrecht geeft warmte door” nog gelden over zijn omdat de donaties de aanvragen overtroffen, wordt het saldo overgemaakt naar het Interkerkelijk Noodfonds Zwijndrecht. Het INZ verleent uit christelijke barmhartigheid financiële steun aan alle personen die deze steun nodig hebben.

ANBI Certificaat

De rekening waarop u het bedrag stort, maakt onderdeel uit van het rekeningstelsel van de Hervormde Gemeente te Zwijndrecht. Bij de Belastingdienst staat deze geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN-nummer 2552140.

(u kunt dat hier controleren)

Doneer via iDeal

Vul een bedrag in en druk op "doneren". U wordt doorverwezen naar een betaalpagina.

€{{a}},-
ANDER BEDRAG
U kunt uw naam achterlaten, anoniem doneren? Laat dit veld dan leeg.

Overmaken?

Zwijndrecht geeft warmte door
NL 64 RABO 0320 0152 89

Bij voorbaat dank!